Mijn e-boeken

Dit boek gaat over leven mét de natuur. Vooral sinds de industriële revolutie is er sprake van leven ván de natuur. De schade daarvan is evident en zal erger worden. Het boek behandelt dit thema onder andere aan de hand van stedenbouw en architectuur, omgaan met water en de productie en consumptie van voedsel. De idee dat de natuur ons daarbij zelf kan helpen speelt daar als een rode draad doorheen. 

https://www.dropbox.com/s/vhzxyh1kdt5gdrq/Dossier%20leven%20met%20de%20natuur%20e-boek.pdf?dl=0

Printvriendelijke versie (A4)

https://www.dropbox.com/s/jcvwew0k376j1f9/Dossier%20leven%20met%20de%20natuur%20A4.docx?dl=0

Het dossier leefbaar wonen zwenkt van de hedendaagse problematiek van het onbetaalbare wonen naar oplossingen die bijdragen aan de leefbaarheid van de stad, zoals hergebruik, verstandige verdichting en kindvriendelijke buurten

https://www.dropbox.com/s/9w7vc35ksj2ytan/Dossier%20leefbaar%20wonen%20e-boek%20klein.pdf?dl=0

printvriendelijke versie (A4)

https://www.dropbox.com/s/e6ewt32wl22w0sq/Dossier%20leefbaar%20wonen%20gedrukte%20variant%20klein.pdf?dl=0

Het dossier duurzame energie behandelt een groot aantal aspecten van de energietransitie, zoals CO2-vrije energiebronnen, energieopslag, energie armoede en alternatieven voor netverzwaring.

https://www.dropbox.com/s/tgudmjhch3047b1/Duurzame%20energie%20e-boek%20klein.pdf?dl=0

printvriendelijke versie (A4)

https://www.dropbox.com/s/dn1moq9ju7lr1z1/Kennisdossier%20zonne-energie%20klein.pdf?dl=0

Het dossier Steden en digitalisering gaat in op de maatschappelijke en ethische aspecten van digitalisering en behandelt een reeks toepassingen onder andere privacy, democratisering, verkeer, energie en gezondheidszorg

https://www.dropbox.com/s/ojd9c1zc73jv616/Steden%20en%20digitalisering%20e-boek.pdf?dl=0

Printvriendelijke versie (A4)

https://www.dropbox.com/s/023xadtnus9vhoq/%20smart%20and%20humane%20printversie.pdf?dl=0

The dossier Cities and digitization examines the social and ethical aspects of digitization and deals with a range of applications, including privacy, democratization, traffic, energy and healthcare.

https://www.dropbox.com/s/6md550q6lev9vt6/%20smart%20and%20humane%20e-book.pdf?dl=0

printvriendelijke versie (A4)

https://www.dropbox.com/s/023xadtnus9vhoq/%20smart%20and%20humane%20printversie.pdf?dl=0

Dit e-boek omvat 15 essays die de uitdagingen bespreken waarvoor wereldsteden staan en de mogelijke bijdrage van digitale technologie aan de oplossing daarvan. Onder andere op het gebied van gezondheid, huisvesting, democratisering, armoede, bouw, voeding, veiligheid en veiligheid.

https://www.dropbox.com/s/l3t6w14mie10koa/Looking%20for%20the%20city%20of%20the%20future%20NL.pdf?dl=0

printvriendelijke versie (A4)

https://www.dropbox.com/s/0htjjosiq5hv0bh/Looking for the city of the future  NL – book.pdf?dl=0

Van deze A4-versie is een beperkt aantal gedrukte exemplaren beschikbaar (180 pagina’s) Maak hiervoor € 20 over op IBAN NL35 INGB 000 167 5550 ten name van H. van den Bosch onder vermelding van je adres. Ik verzend het boek dan per kerende post

This ebook includes 15 essays that discuss the challenges facing global cities and the potential contribution of digital technology to solving them. These include health, housing, democratization, poverty, construction, nutrition, safety and security.

https://www.dropbox.com/s/kfywoszhrn4xi5j/Looking for the city of the future.pdf?dl=0

In 24 hoofdstukken wordt een diversiteit aan thema’s rond de ‘smart city’ behandeld, aangevuld met casestudies van Neom, Xiongan, Toronto, Amsterdam en Barcelona. 

https://www.dropbox.com/s/k03uilw32un3mp0/2018%2008%2025%20De%20smart%20city%20idee.pdf

In 24 chapters a diversity of themes around the ‘smart city’ is treated, supplemented with case studies from Neom, Xiongan, Toronto, Amsterdam and Barcelona.

https://www.dropbox.com/s/c9f1v4od86ibaa3/2018%2007%2030%20Smart%20City%20Tales.pdf?dl=0

%d bloggers liken dit: